Byl zveřejněn zápis k setkání z 23.10.2018

Na stránkách http://kramerius-info.nkp.cz/index.php/dokumentace/informacni-setkani-resitelu-visku-7/rijen-2018/ naleznete zápis a prezentace k podzimnímu setkání řešitelů v programu VISK 7.

Comments are closed