O VISKu 7

Cílem národního podprogramu VISK 7 je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Garantem VISKu 7 je Mgr. Tomáš Foltýn (tomas.foltyn@nkp.cz)

Další kontaktní osoby zde.

Realizace národního programu umožňuje:

  1. ochranné reformátování ohrožených bohemikálních dokumentů
  2. instalace nové verze Systému Kramerius (verze 5 či vyšší),
  3. zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit
  4. odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru
  5. další ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu ohrožených dokumentů
  6. Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby

Členy komise pro rok 2019 jsou:

Ing. Benjamin Bartl, Národní archiv

PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., Muzeum Jindřichohradecka

Mgr. Pavlína Doležalová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Mgr. Marek Fišer, Vojenský historický ústav

Mgr. Miloš Korhoň, Vědecká knihovna v Olomouci

Mgr. Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna

Mgr. Martina Nezbedová, Knihovna AV ČR, v.v.i.

Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR

Mgr. Kateřina Vojířová, Městská knihovna v Praze

Comments are closed