Kontakty

Referentka podprogramu VISK 7:

Mgr. Petra Miturová, petra.miturova@mkcr.cz, 257 085 216

Odborný garant VISK 7:

Mgr. Tomáš Foltýn, Tomas.Foltyn@nkp.cz, 221 663 521

Další kontaktní osoby

webové stránky, výpůjčky dokumentů, replikace dat, kalkulace nákladů: Mgr. Bc. Michaela Bežová, Michaela.Bezova@nkp.cz,  221 663 102

standardy digitalizace, předání digitálních dat: Mgr. Zuzana Kvašová, Zuzana.Kvasova@nkp.cz, 221 663 415

výroba ochranných obalů, odkyselování, restaurátorské a konzervátorské zásahy: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., petra.vavrova@nkp.cz, 221 663 575

výroba ochranných obalů, restaurátorské a konzervátorské zásahy: Dana Hřebecká, dana.hrebecka@nkp.cz, 221 663 488

Kramerius

diskuzní skupina: kramerius@lib.cas.cz

Vývoj nástroje Kramerius a ČDK: Ing. Martin Lhoták, lhotak@knav.cz

Comments are closed