Deponování mikrofilmů

Aktuálně: V současné době je stará budova Centrálního depozitáře NK ČR, v níž je umístěn sklad mikrofilmů, připravována na blížící se rekonstrukci. Z tohoto důvodu jsou mikrofilmy přesunuty do skladu v novém depozitáři v Hostivaři, který má však omezenou kapacitu. NENÍ MOŽNÉ přijímat ke skladování nové mikrofilmy. Stávající mikrofilmy jsou nadále skladovány dle platných smluv. Děkujeme za pochopení.

V minulých letech bylo možné v rámci podprogramu vytvářet z dotace také mikrofilmy, které postupně ustoupily digitálním dokumentům. Mikrofilmy je možné nadále vyrábět v rámci spoluúčasti žádající instituce. Nezbytnou součástí jejich trvalého uchování je skladování ve vhodných podmínkách. V případě, že Vaše instituce nemá takové podmínky pro uložení mikrofilmů, je možné je uskladnit ve speciálním skladu Národní knihovny České republiky v Centrálním depozitáři v Hostivaři. Uložení musí být vždy na základě platné Smlouvy o deponování mikrofilmů. Tu je možno dodatkem prodloužit.

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Richter (tomas.richter@nkp.cz)

Comments are closed