Replikace digitálních dokumentů

V rámci spolupráce paměťových institucí je možné zreplikovat do své instituce jinde vzniklé digitální kopie požadovaného dokumentu, který má daná instituce fyzicky ve svém fondu. Národní knihovna je jednou z institucí, od které je možno digitální kopie zreplikovat na základě platné smlouvy.

Vzor replikační smlouvy

Po uzavření replikační smlouvy s Národní knihovnou ČR se požadavky zpracovávají pomocí dílčích objednávek.

Návod na objednávání můžete nalézt zde, vzor dílčí objednávky poté zde

Aktuálně: Replikace z K3 jsou v současné době zastaveny z důvodu nedostatečné kapacity. Replikace z K4 probíhají výběrově (obracejte se na kontaktní osoby)

Kontaktními osobami jsou Mgr. Bc. Michaela Bežová (Michaela.Bezova@nkp.cz) a Mgr. Lucie Juraschková (Lucie.Juraschkova@nkp.cz)

Comments are closed