O programu VISK 4

Národní program ochrany knihovních fondů

Garantkou programu je: Ing. Petra Vávrová, Ph.D. (petra.vavrova@nkp.cz)

  1. Ochrana knihovních dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení jejich fyzického stavu
  2. Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit
  3. Odkyselování svazků postižených degradací kyselého papíru
  4. Monitoring a úprava klimatických parametrů, prevence škod při živelních pohromách