Národní strategie digitalizace knihovních fondů

Kroky k přípravě strategie digitalizace českých knihoven – prezentace

Své náměty a připomínky, jak by národní strategie digitalizace měla vypadat, můžete napsat do tohoto Google formuláře