Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod
Akce dokumentů

Vítejte na informačním portálu systému Kramerius!

Autor: Jan Pokorný Poslední změna: Čtvrtek 03.03.2016 09:25


Naleznete zde informace o digitalizaci novodobých fondů Národní knihovny České republiky (NK ČR), která probíhá v rámci stejnojmenného projektu. Jeho cílem je zdigitalitalizovat a následně zpřístupnit nejprve novodobá periodika a monografie a následně i další dokumenty tvořící národní kulturní dědictví. Aby mohl být tento cíl naplněn, vstupuje NK ČR do řady národních i mezinárodních projektů, o nichž Vás zde chceme také informovat.

Nedílnou součástí tohoto portálu budou i údaje o dosavadním průběhu digitalizace v NK ČR a samozřejmě také aktuální informace o zpřístupněných dokumentech, událostech a konferencích etc. Dále bychom Vás zde chtěli upozornit i na další digitální knihovny a digitalizační pracoviště v České republice.

Odborná veřejnost pak jistě přivítá odkazy na národní i mezinárodní standardy, informace o projektech zabývajících se například dlouhodobým uchováním dokumentů nebo zprávy o koncepci České digitální knihovny.

Kramerius 3 NK ČR

Tlačítko 3
Tlačítko 2
Tlačítko 1

 

 

 

 

Kramerius 4 NK ČR/ Národní digitální knihovna