O programu VISK 7

Cílem národního podprogramu VISK 7 je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Garantem VISKu 7 je Mgr. Tomáš Foltýn (tomas.foltyn@nkp.cz)

Další kontaktní osoby zde.

Realizace národního programu umožňuje:

  1. ochranné reformátování ohrožených bohemikálních dokumentů
  2. instalace nové verze Systému Kramerius (verze 5 či vyšší),
  3. Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby

Členy komise pro rok 2022 pro nepříspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR jsou:

Členové:

Mgr. Jan Doboš, vedoucí Knihovny A. Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Mgr. Aleš Drahotušský, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

PhDr. Iva Horová, Národní technická knihovna

Jan Houserek, Vědecká knihovna v Olomouci

Mgr. Zdeněk Hruška, Moravská zemská knihovna v Brně

MgA. Karel Křenek, Národní muzeum, Oddělení rukopisů a starých tisků

PhDr. Jana Maroszová, Ph.D., Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze

Dana Novotná, Národní knihovna ČR

Mgr. Eva Uzlová, vedoucí Knihovny Národního archivu