O programu VISK 7

Cílem národního podprogramu VISK 7 je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Garantem VISKu 7 je Mgr. Tomáš Foltýn (tomas.foltyn@nkp.cz)

Další kontaktní osoby zde.

Realizace národního programu umožňuje:

  1. ochranné reformátování ohrožených bohemikálních dokumentů
  2. instalace nové verze Systému Kramerius (verze 5.8 či vyšší),
  3. Podpora instalace a implementace softwarových nástrojů pro zajištění dlouhodobé archivace digitálního obsahu včetně školení odborného personálu, vytváření a modifikace balíčků vhodných pro dlouhodobé ukládání digitálního obsahu,
  4. Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby.

Členy komise pro rok 2023 pro nepříspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR jsou:

Členové:

Mgr. Aleš Drahotušský, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

Mgr. et Bc. Martin Mejzr, Národní muzeum – ČMH

Mgr. Erika Mirová, Moravská zemská knihovna v Brně

Mgr. et Mgr. Lenka Nemravová, Národní knihovna České republiky

Mgr. Eva Uzlová, vedoucí Knihovny Národního archivu

PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze

Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd