Kontakty

Referentka podprogramu VISK 4 a VISK 7:

Mgr. Petra Miturová, petra.miturova@mkcr.cz, 257 085 216

Odborný garant VISK 7:

Mgr. Tomáš Foltýn, Tomas.Foltyn@nkp.cz, 221 663 521

Odborná garantka VISK 4:

Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Petra.Vavrova@nkp.cz, 221 663 575

Další kontaktní osoby pro VISK 4:

výroba ochranných obalů, odkyselování, restaurátorské a konzervátorské zásahy: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Petra.Vavrova@nkp.cz, 221 663 575

výroba ochranných obalů, restaurátorské a konzervátorské zásahy:  Dana Novotná, Dana.Novotna@nkp.cz, 221 663 488

metodická pomoc a konzultace v oblasti monitoringu a úpravy klimatických parametrů, prevence škod při živelních pohromách: Ing. Petra Vávrová, Ph.D. (Petra.Vavrova@nkp.cz), 221 663 575, Mgr. Jitka Neoralová (Jitka.Neoralova@nkp.cz), 221 663 582, Dana Novotná (Dana.Novotna@nkp.cz), 221 663 488

Další kontaktní osoby pro VISK 7:

webové stránky, konzultace k výpůjčkám dokumentů a kalkulaci nákladů: Mgr. Vojtěch Halama, Vojtech.Halama@nkp.cz,  221 663 571

standardy digitalizace:  Bc. Václav Jiroušek, Vaclav.Jirousek@nkp.cz, 221 663 422

předání digitálních dat: Mgr. Jan Bilwachs, Jan.Bilwachs@nkp.cz, 221 663 474

digitalizace zvukových dokumentů: Filip Šír, DiS., filip_sir@nm.cz

Kramerius:

diskuzní skupina: kramerius@lib.cas.cz

Vývoj nástroje Kramerius a ČDK: Ing. Martin Lhoták, lhotak@knav.cz