Odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru

Metodika pro Hromadné odkyselení knih 

Dlouhodobá ochrana novodobých tištěných fondů je do značné míry ovlivněna jejich fyzickým stavem, neboť mnohé dokumenty jsou vytištěny na kyselém papíře způsobujícím jejich rozpad. To se projevuje zejména u novin, nicméně stejné potíže nejsou vzácné ani v případě monografií. Jedinou cestou k záchraně je proces odkyselování – speciální chemický proces, během něhož dochází k neutralizaci či odstranění volných kyselin obsažených ve struktuře papíru. Tato činnost podporu trvalé dochování fondů díky obnově stability papíru a zpomalování jeho rozpadu v blízké budoucnosti.