Statistiky digitalizace – průměrné ceny za 1 stranu formou služby

Ceny za digitalizovanou 1 stranu formou služby za rok:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (průměrné ceny za digitalizaci 1 strany formou služby)

Průměr