Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby

Cílem aktivity je digitalizace zvukových záznamů zaznamenaných na standardních gramofonových a šelakových deskách za účelem jejich ochrany a zpřístupnění širokému spektru uživatelů v rámci sítě českých knihoven. Do projektu lze zahrnout desky s produkcí veškerých vydavatelů působících na našem území, včetně cizích etiket vydaných v zahraničí, které byly součástí významných sbírek, obsahově se vztahujících k české kultuře, případně nesoucích důležité individuální znaky exempláře hodnotného pro českou kulturu. Při realizaci projektu je nutné dodržovat standardy Národní digitální knihovny, a to jak pro oblast archivace, tak i pro zpřístupnění dokumentů. V návaznosti na provedenou digitalizaci zvukových dokumentů je třeba zajistit adekvátní uložení fyzických nosičů.

Informace k předávání digitálních dat do NK ČR

Doporuceni_pro_uchovavani_dat_VISK_7