Výpůjčky z NK ČR pro doplnění digitalizace

Pokud se rozhodnete v rámci podprogramu VISK 7 digitalizovat dokumenty, které nemáte ve fondu kompletní, případně jsou některá čísla, díly ve špatném fyzickém stavu znemožňujícím jejich ochranné reformátování, můžete se se žádostí o doplnění těchto části obrátit na Národní knihovnu ČR. Pokud bude moci vyhovět, je možné dokumenty na základě platné rámcové smlouvy o výpůjčkách a následné objednávky vypůjčit.

Kontaktní osobou je Mgr. Bc. Michaela Bežová (Michaela.Bezova@nkp.cz)