2023

 

Průměrné ceny za digitalizaci 1 strany formou služby (rok 2023)

2023 - pouze digi službou