Účastníci

Účast v letech 2006-2018
Instituce Počet účastí ve VISK 7
Krajské muzeum Karlovy Vary 13
Národní muzeum 13
Národní knihovna ČR 13
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 13
Vojenský historický ústav 13
Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem 12
Národní archiv 11
Krajská vědecká knihovna v Liberci 11
Studijní vědecká knihovna Plzeňského kraje 10
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 10
Knihovna akademie věd 10
Vědecká knihovna v Olomouci 10
Národní lékařská knihovna 10
Vysoká škola ekonomická v Praze 10
Národní filmový archiv 9
Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech 9
Židovské muzeum v Praze 9
Městská knihovna v Praze 9
Moravská zemská knihovna v Brně 8
Národní technická knihovna 7
Město Horažďovice – knihovna 7
Uměleckoprůmyslové muzeum 7
Památník národního písemnictví 7
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 7
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 6
Národní galerie v Praze 6
Regionální muzeum v Mikulově 5
Středočeská vědecká knihovna v Kladně 5
Pedagogická fakulta UK 5
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 4
Fakulta sociálních věd UK 4
Krajské muzeum Cheb 3
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 3
Gender Studies 3
Krajská knihovna Karlovy Vary 2
Muzeum T.G.M. Rakovník 2
Muzeum Jindřichohradecka 2
Husitské muzeum v Táboře 2
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 2
Moravská galerie v Brně 2
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1
Technická univerzita v Liberci 1
Divadelní ústav 1
Muzeum Kroměřížska 1
Město Nová Paka – knihovna 1
Mendelova univerzita v Brně 1
Národní technické muzeum 1
Naše muzeum 1
Město Loket 1