Ochranné reformátování ohrožených bohemikálních dokumentů

Smyslem aktivity je digitalizace originálních tištěných novodobých dokumentů za účelem jejich ochrany a zpřístupnění širokému spektru uživatelů v rámci sítě českých knihoven. Do projektů digitalizace lze zahrnout primárně bohemikální dokumenty (periodika, monografie, mapy a hudebniny) a výjimečně také obsahová bohemika vydaná v zahraničí nebo nebohemikální dokumenty, které byly součástí významných sbírek, případně nesou důležité individuální znaky exempláře. Při realizaci projektu je nutné dodržovat základní standardy definované projektem Národní digitální knihovny, a to jak pro oblast archivace, tak i pro zpřístupnění dokumentů.

Informace k předávání digitálních dat do NK ČR

Doporuceni_pro_uchovavani_dat_VISK_7 (akt. 2023)

Pokyny pro předávání dat do NK ČR (akt. 2023)

VISK7_akceptacni_protokol (akt. 2023)

VISK7_predavaci_protokol (akt. 2023)

Kontaktní osoby jsou uvedeny zde