Deponování mikrofilmů

V minulých letech bylo možné v rámci podprogramu vytvářet z dotace také mikrofilmy, které postupně ustoupily digitálním dokumentům. Mikrofilmy je možné nadále vyrábět v rámci spoluúčasti žádající instituce. Nezbytnou součástí jejich trvalého uchování je skladování ve vhodných podmínkách. V případě, že Vaše instituce nemá takové podmínky pro uložení mikrofilmů, je možné je uskladnit ve speciálním skladu Národní knihovny České republiky v Centrálním depozitáři v Hostivaři. Uložení musí být vždy na základě platné Smlouvy o deponování mikrofilmů. Tu je možno dodatkem prodloužit.

Kontaktní osobou je Mgr. Vojtěch Halama – Vojtech.Halama(zavináč)nkp(tečka)cz