Instalace nové verze Systému Kramerius

Cílem této aktivity je zabezpečit koncovým uživatelům adekvátní přístup k novodobým digitalizovaným dokumentům prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Knihovny v rámci instalace mohou čerpat další výhody vyplývající z dlouhodobého vývoje tohoto systému na území České republiky, například zapojení do komunity uživatelů, jež pomáhá při řešení běžných obtíží s chodem systému či do budoucna možnosti propojení na tzv. Českou digitální knihovnu, která bude jedním ze základních pilířů Centrálního portálu knihoven a bude prostředníkem pro napojení dat z českých knihoven do nadnárodních agregátorů dat jakými je například Europeana.