Instalace nové verze Systému Kramerius

Cílem je zabezpečit koncovým uživatelům adekvátní přístup k novodobým digitalizovaným dokumentům prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Knihovny v rámci instalace tohoto systému mohou využívat dalších výhod vyplývajících z jeho dlouhodobého vývoje na území České republiky (např. zapojení do komunity uživatelů systému Kramerius, která spolupracuje při řešení běžných záležitostí ohledně chodu systému, do budoucna možnost propojení do České digitální knihovny). Instalace nové verze digitální knihovny Kramerius je v rámci podprogramu VISK 7 podporována zejména s ohledem na agregaci dat do centrálních služeb a portálů, například s Centrálním portálem knihoven či Českou digitální knihovnou. V rámci spoluúčasti lze zvážit i možnost prezentace digitálního obsahu jiným způsobem, nicméně je nutné zajistit, aby vystavená data bylo možné sklízet do těchto centrálních služeb a řešení. V této aktivitě lze ve finanční spoluúčasti na projektu uplatnit také provozní náklady spojené se správou systému Kramerius (ve verzi 5.8 či vyšší) či náklady na přípravu update systému Kramerius na verzi 7.